T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yatırım Olanakları

Turizm Merkezi

• Turizm Merkezi:Eskişehir Sakarıılıca Termal Turizm Merkezi 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca “Turizm Merkezi” ilan edilmiştir.
 

• İlan Tarihi:17.10.1993 tarih ve 21731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 ilan föyü için tıklayınız

• Turizm Merkezi Alan Büyüklüğü:

13 ha.

  İmar Planı Durumu:

 

• 1/2000 Ölçekli Nazım İmar Planı Onama Tarihi: 22.02.2001
• 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onama Tarihi:26.03.2001
• Plan Yatak Kapasitesi:1000

• Mevcut Yatak Kapasitesi: 374
  Belediye Belgeli : 374

• Açıklama:

Plan revizyonu çalışması devam etmektedir.