T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bandrol

Bandrol Nedir?


Fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketi veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketidir.


Bandrol Uygulamasının Yasal Dayanağı Nedir?


- 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81 inci maddesi


- Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikZORUNLU BANDROL UYGULAMASI


Hangi Eser Türlerinde Bandrol Kullanımı Zorunludur?


Süreli olmayan yayınlar (kitaplar) ile kayıt ve tescili gerçekleştirilmiş olan sinema ve müzik eseri nüshalarına çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur.

Ayrıca bilgisayar oyunları da zorunlu bandrol uygulamasına tabidir.


Hangi Hallerde Bandrol Kullanımı Zorunlu Değildir?


Aşağıda belirtilen durumlarda bandrol kullanımı hak sahibinin isteğine bağlıdır:

Süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, çoğaltmayı takiben sevkiyattan önce bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol zorunluluğu kapsamındaki eser türlerinden birini veya birkaçını içermekle birlikte esas olarak fikir ve sanat eseri taşımaya tahsis edilmemiş olan ve taşıyıcı materyal özelliği göstermeyen cihazlara bandrol verilmez.

Aşağıda sayılan hallerde bandrol kullanılması eser veya hak sahiplerinin isteğine bağlıdır:

 

   a) Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai kararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,

   b) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda on dört puntodan küçük olmamak üzere, “Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.” ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,

   c) Yurt dışında dağıtımı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece çoğaltımı ülke içinde yaptırılan yayınlar veya eser nüshaları,

   ç) Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,

   d) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,

   e) Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar,

   f) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımadığına dair ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek yayınlar veya eser nüshaları,

   g) “Parayla satılamaz.” ibaresi taşımak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Merkezi Açıköğretim Sistemi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları,

   ğ) Kanunun süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırma zorunluluğuna ilişkin hükmünün yürürlüğe girdiği 7/6/1995 tarihinden önce basılmış olup ikinci el olarak satılan yayınlar.

İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında ondört puntodan küçük olmamak kaydıyla, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir” ibaresinin bulundurulması zorunludur. İkinci fıkranın (c), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.


Bandrol Başvuruları Nasıl Yapılır?

Süreli Olmayan Yayın Bandrolü almak isteyenlerin dikkatine!

14 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ülke genelinde geçerli olmak üzere süreli olmayan yayınlara ilişkin bandrol satışları, “Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) İstanbul ve Ankara şubeleri” tarafından gerçekleştirilecektir. 

            Bu nedenle, 14 Temmuz 2012 tarihinden itibaren bandrol başvurusunda bulunmak isteyenlerin; bandrol otomasyon sistemi (TEHAKSİS) aracılığıyla internet üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirmelerini takiben bandrol başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeleri posta yoluyla veya şahsen YAYFED İstanbul veya Ankara Şubesine iletmeleri gerekmektedir. YAYFED’e yapılacak başvurular konusunda 
www.yayfed.orgadresinden veya (0212) 518 00 02 no’lu  telefondan  detaylı bilgi alınması mümkündür.


www.telifhaklari.gov.tradresinden giriş yapınız.

Süreli Olmayan Yayınlar Vatandaş başvurusu bölümünü tıklayarak, ilgili sayfayı açınız.

Kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapınız.

Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol İşlemleri yazan başlığı tıklayınız.

Karşınıza çıkan maddelerden  “Yeni bandrol talebi yapmak ve daha önce yapılmış bandrol taleplerini yönetmek istiyorum seçeneğini tıklayınız.

Yeni Bandrol Talebi Yapmak istiyorum seçeneğini tıklayınız.

Açılan pencerede çıkan tabloda öncelikle bandrol türünü seçiniz

Daha sonra Eser/ Sözleşme  bölümünde  “Yeni Eser” bölümünü tıklayınız.

Açılan pencerede esere ait bilgiler doldurulduktan sonra kaydet tuşuna basınız.

Bu işlemden sonra tekrar ilk tabloya dönecektir Talep edilen miktarı giriniz.

Matbaa sertifika nosunu  giriniz ve matbaa sorgula kutusunu tıklayınız. Matbaaya ait bilgiler ekrana gelecektir.

Basım Yılını giriniz.

Eserin kaçıncı baskısı olduğu bilgisini giriniz.

Kaydet ve devam tuşuna basınız.

IT26………başlayan bir talep numarası, Bankaya yatırılması gereken tutar ve istenen evraklar karşınıza gelecektir.


Süreli olmayan yayınlar için bandrol taleplerinin, Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında bulunan “
Online İşlemler - Bandrol Başvurusu” linkinden giriş yapılmak suretiyle bandrol otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilmesi ve bunu takiben başvuruda ibrazı zorunlu belgelerin Yayıncılar Birliği Federasyonuna (YAYFED) ibraz edilmesi gerekmektedir.


Sinema ve müzik eseri nüshaları için bandrol taleplerinin, başvuruda ibrazı zorunlu bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.Bandroller Nereden Temin Edilir?


Süreli olmayan yayınlar için kullanılacak olan bandrollerYAYFED’den temin edilir.Bandrol Ücreti Ne Kadardır?


- Bandrolün adedi 0,022 TL’dir.


- 35 mm ve lazer disk için kullanılan bandrollerin adedi ise 2,50 TL’dir.İSTEĞE BAĞLI BANDROL UYGULAMASI


Kitaplar, sinema ve müzik eserleri dışında kalan kolay kopyalanmaya müsait diğer eser nüshalarında ise kayıt ve tescil edilmiş olmaları kaydıyla hak sahibinin isteğine bağlı olarak bandrol kullanılması mümkündür.


İsteğe bağlı olarak kullanılacak bandroller, Telif Hakları Genel Müdürlüğünden veya İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünden temin edilir.
Bandrol başvurusunda başvuru sahibince ibrazı gereken bilgi ve belgeler:


Başvuru sahibi (gerçek kişi/dernek/vakıf ve benzeri) esas alınmak suretiyle süreli olmayan yayın bandrolü başvurusunda istenen belgelere ek olarak kayıt-tescil numarası beyanının ibrazı gerekmektedir.

NORMAL BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

            Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’e müracaat etmeden Önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir.

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka Dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da  kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

        (Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

    4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Ticaret veya esnaf  odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)

    2. İmza sirküleri (Güncel)

    3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel) 

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

        (Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

    4. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)

    2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel) 

KAMU KURUMLARI

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme / izin belgeleri

        (Eser çeviri ise, çevirmen sözleşmesinin de getirilmesi gerekmektedir.)

    4. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Yetki Belgesi (Güncel)

GERÇEK KİŞİLER

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Başvuru Dilekçesi - Ek-1: Form-1 (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2: Form-2)

    3. Matbaa veya dolum tesisi yazısı

    4. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname

    5. Çoğaltma hakkına sahip olup yurtdışında çoğaltılan nüshalar için "Gümrük Giriş Belgeleri"

İTHAL BANDROL ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞLETMELER

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

    3. Başvuru Dilekçesi  (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Ticaret veya esnaf odasından alınan faaliyet belgesi (Güncel)

    2. İmza sirküleri (Güncel)

    3. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

DERNEK VE VAKIFLAR

  a. Başvuru Dosyası: (Her müracaatta teslim edilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Banka dekontu (2 Adet)

    2. Meslek Birliklerinden alınan referans yazısı

    3. Başvuru Dilekçesi (Bandrollerin kargo ile gönderilmesi için Ek-2.1: Form-2.1)

  b. Arşiv Dosyası: (Her müracaatta gösterilmesi gereken evrak dosyası)

    1. Dernek tüzüğü / Vakıf senedi (Güncel)

    2. Bandrolü vekil alacak ise vekaletname (Güncel)

SIK SORULAN SORULAR

1. Hangi yayınlar için bandrol almak zorunlu değildir?

a) Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai kararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,

b) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda on dört puntodan küçük olmamak üzere, “Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.” ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,

c) Yurt dışında dağıtımı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece çoğaltımı ülke içinde yaptırılan yayınlar veya eser nüshaları,

ç) Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,

d) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,

e) Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik süreli olmayan yayınlar,

f) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımadığına dair ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek yayınlar veya eser nüshaları,

g) “Parayla satılamaz.” ibaresi taşımak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Merkezi Açıköğretim Sistemi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları,

ğ) Kanunun süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırma zorunluluğuna ilişkin hükmünün yürürlüğe girdiği 7/6/1995 tarihinden önce basılmış olup ikinci el olarak satılan yayınlar.

Yukarıdaki belirtilen hükümler çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında on dört puntodan küçük olmamak kaydıyla, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir” ibaresinin bulundurulması zorunludur. Belirtilen hükümlerden (c), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.

 2. Yayın bandrolü talep formu nasıl doldurulur?

Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’ e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir. Belirtilen internet sitesine girdikten sonra aşağıdaki aşamalar sırasıyla takip edilir;

a) “Online İşlemler” ve ardından “Bandrol Başvuruları” seçilir.

b) Açılan sayfada “Bandrol Başvuru Ekranı” seçildikten sonra “Online Başvuru Ekranı”na
tıklanır.

c) Talep sahibinin internet sitesine üyeliği yoksa “İnternet uygulamalarına üye değilim. Üye olmak istiyorum” seçilir. Talep sahibi niteliğine göre uygun olan türü seçip, devam butonuna tıklar. Açılan sayfadaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulup devam et butonuna basıldıktan sonra üyelik işlemi tamamlanmış olur. Bir sonraki aşamada “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ekrana gelecektir. Ayrıca talep sahibinin üyelik yaparken tanımladığı e-posta adresine de bu bilgiler gönderilir.

ç) Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra  “Sisteme giriş yapmak için tıklayın” ibaresi seçilir.  Bu işlemi üyeliği olan talep sahipleri ise doğrudan gerçekleştirir.

d) “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” yazılıp,  “Giriş Yap” butonuna basılıp sisteme giriş yapılır.

e) Açılan ekranda “Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol İşlemleri İçin Tıklayınız” seçilir.

f) Bandrol talebi yapmak için “Yeni bandrol talebi yapmak ve daha önce yapmış bandrol taleplerini yönetmek istiyorum” ibaresi seçilir.

g) Açılan sayfada “Yeni bandrol talebi yapmak istiyorum” seçilir. Bandrol talebi yapılacak eser daha önce tanımlanmışsa “Eser/Sözleşme” yazan kısımdan eserin adı seçilir. Yeni bandrol talebi ekranında yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra bandrol talebi tamamlanmış olur.

ğ) Eğer talep yapılacak eser daha önce tanımlanmamışsa “Yeni Eser” butonuna tıklanır. Eser Sözleşme Bilgisi ekranında yer alan tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra eser tanımlama işlemi tamamlanmış
olur.  Eser tanımlandıktan sonra açılan yeni bandrol talebi ekranında yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra bandrol talebi tamamlanmış olur.

 3. Bandrol talebi yapılırken “ESER SÖZLEŞME BİLGİSİ” ekranında “Eser Sözleşme Türü” neye göre seçilir?

Bu bölümde seçilecek olan “Eser Sözleşme Türü” YAYFED’ e getirilecek olan belgelerle uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde işlem yapılamaz.

a) Koruma Dışı Eser: Eser koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibinin ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiyse eserin koruma süresi sona erer ve bu kapsamdaki eserler için “Koruma Dışı Eser” seçilir.

b) Sözleşmeye Tabi Eser: Eser sahibi kanunda yer alan mali haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakkı) sözleşmeyle yayınevine devrettiğinde “Sözleşmeye Tabi Eser” seçilir.

c) Özel Anlaşmalı Eser: Talep sahibi bandrol talebi yaparken; işyerinde çalışan memur, hizmetli, işçi ve kurum yetkilisinin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler için “Özel Anlaşmalı Eser” seçilir.

d) Eser Benim: Gerçek kişiler kendi eserleri için bandrol talebi yaparken “Eser Benim” seçilir.

 4. Çeviri eser bandrol taleplerinde hangi sözleşmeler getirilmelidir?

a) Eser koruma dışı statüsünde değil ise, eser sahibi/varisi veya eserin mali haklarına sahip olan ajans ile yapılan sözleşme yanında çevirmen ile yapılan sözleşmenin de getirilmesi gerekmektedir.

b) Eser koruma dışına çıktığı tarihten itibaren eserin telif hakları çevirmene aittir. Bu nedenle bu eserler için çevirmen ile yapılan sözleşmenin getirilmesi gerekmektedir.

 5. Matbaada çoğaltımı tamamlanmış esere bandrol ne zaman yapıştırılır?

Süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılmaksızın matbaa veya dolum tesisinden sevk edilmesi kanunen yasaktır aksi takdirde cezai işleme tabidir.

 6. Tek paket içerisindeki set kitapların her biri için bandrol alınması gerekir mi?

Bir bütünü teşkil eden okul öncesi,  ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kitaplarına set halinde tek bir bandrol alınabilir. Bu kapsama hikaye, roman vb. kitaplar girmemektedir.

 7. Yayın aşamasında ismi değişen eserle ilgili ne yapılması gerekmektedir?

- Bir esere ilişkin bandrol satışının gerçekleşmesinden sonra Bandrol Talep Formu - Taahhütnamesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi talebi ancak talep edilen eserin birinci baskı olması durumunda mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde değişiklik talebi karşılanamaz.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mevcut telif sözleşmesi eserin yeni adıyla yenilenir veya yazardan isim değişikliğinin onayladığına dair bir yazı alınır.

b) Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçeye, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı, matbaa sertifikası ve yeni sözleşme / onay yazısı ekleyerek YAYFED’ e müracaat eder.

 8. Bandrolü alınan eserin basılacağı matbaa değiştiğinde ne yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı ve matbaa sertifikasıyla YAYFED’ e müracaat eder.

 9. Bandrol yapıştırıldıktan sonra eserin tamamı veya kapağı imha edilmek istenirse ne yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mali hak kullanıcısı ilgili eserin bandrollerinin imhası ile ilgili taleplerini bildiren bir dilekçe ve esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı ile YAYFED’ e müracaat eder.

b) Firma yetkilisinin de katılacağı imha komisyonu imha işlemini gerçekleştirir ve bu işleme ilişkin tutanak düzenlenir.

c) Mali hak kullanıcısı imha edilen bandrol adedi kadar yeni bandrol talebinde bulunabilir.

 10. Bandrol yapıştırıldıktan sonra eserin bir kısmı imha edilmek istenirse ne yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mali hak kullanıcısı imha edilecek bandrollerin rumuz ve seri numaralarının yer aldığı bir dilekçeye esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslını ekleyerek YAYFED’ e müracaat eder.

b) Firma yetkilisinin de katılacağı imha komisyonu imha işlemini gerçekleştirir ve bu işleme ilişkin tutanak düzenlenir.

c) Mali hak kullanıcısı imha edilen bandrol adedi kadar yeni bandrol talebinde bulunabilir.

 11. Bandrolü alınan eserin baskı sayısı sisteme yanlış girildiğinde ve düzeltilmek istendiğinde neler yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı baskı sayısı değişikliği ile ilgili talebini bildiren bir dilekçe, esere ilişkin telif sözleşmesi, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı ve matbaa sertifikasıyla YAYFED’ e müracaat eder.

 12. www.telifhaklari.gov.tr sitesinde tanımlı yetkili adı soyadı değiştiğinde otomasyonda bunu düzeltmek için ne yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda sıralanan evraklar ile YAYFED’ e müracaat edilir.

a) Mali hak kullanıcısı, yetkili değişikliği ile ilgili talebini bildiren bir dilekçe,

b) Yeni yetkilinin kimlik fotokopisi,

c) Noter onaylı yönetim kurulu kararı, imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesinden biri ile müracaat eder.

 13. www.telifhaklari.gov.tr sitesine giriş yapmak için kullanılan kullanıcı adı ve şifre unutulduğunda ne yapılmalıdır?

www.telifhaklari.gov.tr sitesinde yer alan "Diğer Üyelik İşlemleri" başlığı altındaki "Kullanıcı Bilgilerimi Unuttum" ibaresine tıklanır ve üyelik oluşturulurken tanımlanan mail adresi yazılır. "Üye Bilgilerimi Gönder" butonuna basıldığında,  "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" tanımlı mail adresine gönderilir.

 14. Bandrolü alınan esere ek bandrol talebi için neler yapılmalıdır?

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, matbaa yazısı, matbaa sertifikası, Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, esere ilişkin telif sözleşmesi ile YAYFED’ e müracaat eder.

 15. Bandrolü alınan eserin ISBN bilgisi sisteme yanlış girildiğinde ne yapılmalıdır?

- Bir esere ilişkin bandrol satış işleminin gerçekleşmesinden sonra Bandrol Talep Formu – Taahhütnamesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi talebi ancak talep edilen eserin birinci baskı olması durumunda mümkün olabilmektedir. Aksi taktirde değişiklik talebi karşılanamaz.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, ISBN başvuru belgesi ile YAYFED’ e müracaat eder.

 16. Ajanda, takvim, dergi vb. yayınlara bandrol alma zorunluluğu var mıdır?

Süreli olan bu tür yayınlara bandrol alma zorunluluğu yoktur.

 21. YAYFED’in mesai saatleri nedir?

08:30 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasıdır.

Saat 12:00’dan sonra teslim alınan dosyalar 13:30'dan sonra işleme alınır.

Saat 16:00’dan sonra teslim alınan dosyalar ertesi iş günü işleme alınır.