T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz

Müdürlüğümüz, İlimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak ve toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişmeyi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek, dinamik kültür ve turizm politikaları ile ilimizin ülke ve dünya turizminde alacağı payı artırmak ve ilimizin kültürünü tanıtmak misyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.