T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yer Altı Zenginlikleri

Bor,  lületaşı, kalsedon...  En büyük rezervler Eskişehir’de bulunuyor.